S?rad??? ko?ullar alt?nda insanlar aras?nda bir drama.?kinci Dünya Sava?? Finlandiya evde gömülmek öldürdü-in-eylem geri getirdi?i kay?plar tek millet olmu?tur. Bu eylemler, dü?man hatlar?n?n yak?n?nda montaj merkezlerinde çal??an kad?n ve erkekler taraf?ndan yap?lm??t?r. Sessizlik bir zihinsel no-man?s-kara, cennet ve cehennem, korku ve sevinç, sevgi ve korku birbirine temas içinde, ya?am ve ölüm aras?nda bir yerde bir grup insan bir hikaye

6,6
Solo los usuarios registrados pueden ver los links de descarga. ¡Registrate ahora, ES GRATIS!Solo los usuarios registrados pueden ver los links de descarga. ¡Registrate ahora, ES GRATIS!

TR ALTYAZI
Solo los usuarios registrados pueden ver los links de descarga. ¡Registrate ahora, ES GRATIS!